การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ ประกอบไปด้วย กระโดน มะเกลือ สมอ ไทย และคราม ปฏิบัติการสร้างลวดลายบนผืนผ้า ผ่านกระบวนการมัดย้อม โดยใช้เทคนิค บีบ รัด มัด หนีบ และทดลองย้อมสีธรรมชาติ โดยให้มีหลายๆ สี และหลายเทคนิค ในผืนเดียว