กิจกรรมปักสะดึงกึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การปักผ้าฝ้ายบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเทคนิคการปักผ้าฝ้าย เลียนแบบความสวยงามจากธรรมชาติ ทั้งลายดอกไม้ และนกยูง มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา เมืองเชียงใหม่นิยมสวมใส่ผ้าฝ้ายปักลายเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันการปักลายด้วยมือมักไม่ค่อยได้รับความนิยม ผ้าปักลายมักแทนที่ด้วยการปักเครื่องจักร ทำให้มีผู้ที่ทำงานปักผ้าด้วยมือลดน้อยลงไป ทางโครงการฯเล็งเห็นถึงความงดงามของการปักผ้าด้วยมือ เป็นงานหัตถกรรมที่มีเสน่ห์ มีแค่ชิ้นเดียวในโลก และสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดี