วิทยากร : คุณพีรพงษ์ รัตนะศรีนุรังกุล

ลักษณะกิจกรรม

1.การอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ ประกอบไปด้วย กระโดน มะเกลือ สมอ ไทย และคราม

2.ปฏิบัติการสร้างลวดลายบนผืนผ้า ผ่านกระบวนการมัดย้อม โดยใช้เทคนิค บีบ รัด มัด หนีบ และทดลองย้อมสีธรรมชาติ โดยให้มีหลายๆ สี และหลายเทคนิค ในผืนเดียว

วัตถุดิบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่

กระโดน หรือเรียกตามท้องถิ่นว่า กระโดนโคก กระโดนบก ปุย ปุยขาว ผ้าฮาด พุยขุย กะนอน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ทั่วไป ส่วนของกระโดนที่ใช้ในการย้อมจะเป็นเปลือก

คราม มีชื่อเรียกต่างกันตามพื้นที่ได้แก่ คาม (เหนือ,อีสาน) คราม (ไทย) ครามย้อม (กรุงเทพฯ) ส่วนที่ใช้ย้อมสี ได้แก่ ต้นสด ใบ กิ่งก้าน สีที่ได้ คือ สีน้ำเงิน เป็นสารเคมีชื่อ INDIGO

สมอไทย มีชื่อพื้นเมืองว่า มะนะ หรือ ม่าเน่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่ ขึ้นตามป่าดงดิบ เขาป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณทั่วไป ส่วนที่ให้สีคือ ใบ ผล และ เปลือก สีที่ได้ คือ สีเหลือง สีเขียว สีเทาดำ

มะเกลือ ชาวไทใหญ่จะ เรียกว่า ผีเผา คนล้านนาจะเรียกว่า มะเกีย มะเกือ หรือ มะเกลื้อ ลูกมะเกลือใช้ทำเป็นสีย้อมผ้า ให้สีเทา น้ำตาล และดำ วิธีการย้อมสี จากมะเกลือ จะใช้วิธีการย้อมเย็น หรือย้อมแบบหมัก อาจใช้ผลมะเกลือสดหรือผลมะเกลือดอง ตำให้ละเอียดแล้วแช่น้ำ ในน้ำที่แช่นี้ อาจมีการเติมน้ำด่างหรือพืชอื่นๆ เพื่อช่วยในการย้อม โดยแต่ละท้องที่จะมีเทคนิคเฉพาะของตน จากนั้นจึงนำเอาเส้นด้ายฝ้ายลงไปย้อม การย้อมทุกครั้งต้องตากแดดให้แห้ง อาจต้องย้อมซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้ได้สีน้ำตาลเข้มหรือ สีดำสนิท