เทศกาลงานเชียงใหม่คราฟท์แฟร์ 2018 “USE / SHERE / CARE / PROTECT”

มิติใหม่ในชีวิตธรรมดา ส่งมอบคุณค่าสู่สาธารณะ เมืองแห่งศิลปะ หัตถกรรม รากฐานวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

8-16 ธันวาคม 2561 ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เตรียมตื่นตาและสนุกไปกับผลงานและกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ นิทรรศการงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เสวนา และเวิร์กช็อปงานคราฟท์ หน้าหนาวนี้มาพบกันที่เชียงใหม่เจ้า

จัดพร้อมกับงานออกแบบเชียงใหม่ 2018 บริเวณย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ TCDC เชียงใหม่