ตาแหลว ๗ ชั้น หรือตาแหลวคาเขียว มักใช้ในพิธีกรรมพื้นเมืองล้านนา เช่น พิธีสืบชาตา หรือประดับไว้ตรงบนประตู ทางเข้าบ้าน หรือหน้าบ้าน เพื่อดักความชั่วร้ายและสิ่งอัปมงคล หากผู้ใดได้ลอดตาแหลว ก็สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั้นออกไปจากตัวได้ การสานตาแหลวเป็นงานหัตถกรรมที่มาจากความเชื่อ ซึ่งตาแหลวจะสานด้วยไม้ไผ่ มัดด้วยด้าย หญ้าคา สายสิญจน์และฝักส้มป่อย การสานตาแหลว ๗ ชั้นดูเหมือนสานง่ายแต่ที่จริงนั้นถ้าจะสานให้เป็นก็นับว่ายาก เพราะมีลักษณะพิเศษคือมีเจ็ดชั้น สานต่อกันโดยสานต่อไปเรื่อยๆ และสามมารถสามารถต่อชั้นขึ้นไปได้อีก ซึ่งไม่ได้เกิดจากการนำมามัดรวมกันให้ได้ ๗ ชั้น ความยากคือการต่อชั่นแต่ละชั้น ชาวล้านนามีชื่อเรียกตาแหลวชนิดนี้หลายชื่อเช่น ตาแหลวเจ็ดจั้น ตาแหลวใบคา ตาแหลวคาเขียว ตาแหลวหญ้าคา เป็นต้น ซึ่งมาจากลักษณะคือตาแหลวนี้มี ๗ ชั้น แล้วนำหญ้าคามาพันติดกับตาแหลว