ปิ่นแก้วจั๋น บ้านพ่อกอนแก้ว อินต๊ะก๋อน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการทำปิ่นปักผมซึ่งปิ่นปักผมโบราณมาอย่างยาวนาน ซึ่ง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้คู่กับการแต่งกายของชาวล้านนามากว่า 700 ปี “ปิ่น” เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งของสตรีล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยส่วนมากสมัยก่อน ปิ่นจะเป็นเครื่องประดับสำหรับสตรีล้านนาชั้นสูง ซึ่งหัวปิ่นอาจทำด้วยพลอยสีแก้ว ทองเหลือง เงิน ทองคำ แล้วแต่ฐานะความเป็นอยู่ และนี่คือศิลปะภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ยังคงอยู่ เป็นตำนาน “ปิ่นแก้วจั๋น” ของดีประจำอำเภอแม่แจ่ม ลักษณะโดดเด่นของปิ่น  จะเป็นช่อลดหลั่นกันลงมา วิธีการทำปิ่นจะไม่ใช้เครื่องจักรแต่ใช้ศิลปะการทำแบบดั้งเดิม หัวปิ่นบางครั้งจะประดับด้วยแก้วสีต่างๆงดงามอ่อนช้อย และมีที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น ปัจจุบันนี้พ่อกอนแก้ว ได้เสียชีวิตแล้ว แต่เราสามารถเยี่ยมชมการสาธิตได้ที่บ้านพ่อกอนแก้ว โดยจะมีคุณบัวจันทร์ และคุณบุปผา ลูกสาวของพ่อกอนแก้วผลัดเปลี่ยนกันมานั่งทำปิ่นที่บ้านของพ่อ  และมีแม่สุขภรรยาของพ่อกอนแก้วนั่งสาธิตการปั่นฝ้ายให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตโดยชาวกะเหรี่ยง ชาวลัวะ ที่นำมาฝากขาย ทั้งซิ่นกะเหรี่ยง ซิ่นลัวะ ถุงย่าม หมวก ผ้าพันคอ เป็นต้น

นอกจากปิ่นแก้วจั๋นแล้ว เมืองแม่แจ่มยังมีศิลปะและหัตกรรรมพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย สำหรับการเดินทางไปยังอำเภอแม่แจ่มนั้นสามารถไปโดยรถส่วนตัว และรถโดยสารก็มีบริการตลอดทุกวัน ถ้าเริ่มจากเชียงใหม่ขึ้นรถ เชียงใหม่ – ฮอด หรือ ดอยเต่า หรือรถเชียงใหม่ –จอมทอง มีทั้งรถสองแถวสีเหลือง และรถเมล์สีฟ้า และลงรถที่หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง จากนั้นต่อรถคิวไปแม่แจ่ม คนละ 70 บาท ใช้เส้นทางดอยอินทนนท์ -แม่แจ่ม ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

Picture by WWW.ThaitripDD.com