“คุณกล้า” ศุภกร สันคนาภรณ์

นักออกแบบรุ่นใหม่ ลูกหลานชาวเชียงใหม่ที่มีความสนใจในการออกแบบงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ มาต่อยอดสู่ผลงานที่ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์ ได้อย่างลงตัว

“ก้าวแรก” เริ่มจากครอบครัวได้มีธุรกิจเกี่ยวกับ สิ่งทอ และ กระบวนการผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ ประสบการณ์สั่งสมมาจนถึงช่วงเวลา คุณกล้ากำลังศึกษาอยู่ นั้น ได้สนใจเทคนิคการกัดสีธรรมชาติเพื่อทำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า ไม่ทำลายธรรมชาติ ด้วยความชอบส่วนตัวประกอบกับความสามารถในการพัฒนางาน จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในชื่อว่า “ลองกอย” ภายใต้แบรนด์นี้ ได้นำเสนอตัวตนและความภาคภูมิใจในศิลปะหัตถกรรมจากท้องถิ่นเชียงใหม่ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กรวมถึงการใส่เสื้อผ้าหม้อฮ่อมพื้นเมือง มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานที่ร่วมสมัย ใช้เรื่องราวที่เป็นอดีตผสมผสานกับงานสมัยใหม่ผ่านลวดลาย และตัวอักษรล้านนา จัดองค์ประกอบให้มีความน่าสนใจ จนได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้ออกแบบได้อย่างน่าสนใจ

“ลองกอย (Long goy)”

ในภาษาเหนือ แปลว่า ลองดู ลองทำดู เชิญให้มาดู และในภาษาอังกฤษ คำว่า Long ยังแปลว่า ยาว แสดงให้เห็นถึงการสั่งสมมรดกทางวัฒนธรรมล้านนามาอย่างยาวนาน คุณกล้ายังบอกอีกว่า เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เทคนิคเชิงช่างบางเทคนิคที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบที่มีเสน่ห์สามารถหาได้ง่าย เพียงแค่ต้องหาและหยิบยกขึ้นมาให้เด่นชัดแค่นั้นเอง

“กล้าทำ”

หลังจากการคิดสร้างแบรนด์ขึ้นมาอย่างจริงจัง คุณกล้า ศุภกร สันคนาภรณ์ คิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ต่อมาจึงเกิดความคิดที่การทำงานร่วมกับชุมชนขึ้นโดยการสนับสนุนชุมชนด้วยการใช้ผ้าทอจากแหล่งต่างๆ ในเชียงใหม่ ช่างตัดเย็บ ช่างปัก ช่างเขียนสีที่เป็นผู้คนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และช่วยส่งเสริมสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้โดยการต่อยอดให้เป็นชิ้นงานใหม่ที่มีความร่วมสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ได้

 

การที่เชียงใหม่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่ทำไมจึงถูกละเลยไม่มองเห็นถึงคุณค่า และปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปตามกาลเวลา สิ่งที่นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้เริ่มลงมือทำจากที่ไม่มีความรู้ด้านอื่นๆ มากมาย แต่อาศัยการลงมือทำ ค่อยๆ เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นความรักและความภูมิใจในผลงานของตนเอง อันมีส่วนช่วยรักษาต้นทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเชิงช่างแบบเก่าให้ยังสามารถโลดแล่นอยู่ในสังคมยุคสมัยใหม่ได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนใกล้เคียงได้ด้วย

แล้วมีเหตุผลใดอีกเล่าที่เราจะทำในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ แล้วมีเหตุผลใดอีกเล่าที่เราจะไม่รักษาต้นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ มาร่วมกันสานต่อลมหายใจงานหัตถกรรม และสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านอย่างยั่งยืน เพื่อให้รากเหง้าที่รุ่มรวยทางวัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่สืบไปในอนาคต

“ลงมือทำ” เป็นสิ่งที่คุณกล้า – ศุภกร สันคนาภรณ์ คิดอยู่เสมอ ถ้าเราเพียงแต่คิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ลงมือทำเลยแล้วผลงานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และหากไม่ลงมือทำจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างไร

ภาพจาก LONG GOY

#เชียงใหม่เมือสร้างสรรค์ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน #เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ #ChiangMaiCityofCraftsandFolkArt#CMCCFA